GDPR

Nya EU-regler om dataskydd, som vanligtvis benämns GDPR

Nya EU-regler om dataskydd, som vanligtvis benämns GDPR, träder i kraft inom EES den 25 maj 2018. Det huvudsakliga syftet med den nya lagstiftningen är att se till att fysiska personers personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte används för något annat än berättigade ändamål.

Vi har tagit fram en integritetspolicy i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Policyn förstärker skyddet av din personliga integritet och beskriver generellt hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.