Vi stödjer följande organisationer

För oss på Rutab är det viktigt att hjälpa till och stödja. Se nedan vilka organisationer som vi väljer att stötta 2023.

Rutab AB stödjer Cancerfondens viktiga arbete att bekämpa cancer.

www.cancerfonden.se

Rutab AB stödjer Trafikkalendern i deras arbete för en bättre trafiksäkerhet i Barnens närmiljö.

www.trafikkalendern.se

Rutab AB stödjer Giving People i deras arbete för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

www.givingpeople.se

Rutab AB stödjer Noll Tolerans mot Mobbning i deras arbete för att motverka mobbning och kränkande behandling.

www.nolltolerans.org