OM OSS

Rutab är Sveriges ledande leverantör av kabelförskruvningar, genomföringar och skyddsslang samt en mycket stark aktör inom maskinkabel, belysningsstyrning och arbetsbelysning. Vi har nått den positionen genom att fokusera på långsiktighet, kvalité, hög servicenivå, ett komplett sortiment med investeringar i egen produktutveckling och genom att lyssna på våra kunder och leverantörer.

Vi har genom olika förvärv under det senaste decenniet i hög grad breddat vår produktportfölj vilket ger oss fler ben att stå på och gör oss till en ännu starkare samarbetspartner på marknaden.

Rutab har alltid drivits av innovation, kunskap och en vilja att hela tiden utveckla våra produkter och lösningar. Vi skapar långsiktiga relationer och har ett starkt samarbete med både kunder och våra noggrant utvalda leverantörer.

Sedan 2001 finns Rutab även etablerat i Norge där förskruvningar, genomföringar och dossortimentet är verksamhetens kärna.

Fokuserad expansion över tiden

Från agentur till leverantör

Från det ”lilla agenturföretaget” till en lösningsorienterad samarbetspartner.

Rutab har sedan starten 1987 genomgått en hel del förändringar för att hela tiden följa marknadens utveckling. Vår produktflora har anpassats för att möta våra kunders behov och förväntningar, en del genom egen tillverkning och en del genom noga utvalda samarbetspartners. Istället för att vara en leverantör av komponenter vill vi se till att kunna erbjuda rätt helhetslösning inom våra respektive kärnområden.

Kort fakta om oss

Marknadsledare inom skyddsslang, kabelförskruvningar, gummigenomföringar och arbetsbelysning.

Starkt sortiment inom kabel, rörelse- och närvarodetektorer, spisvakter, CEE-don, kabelmärkning/skyltar och dosor. 

Egna produkter och produktutveckling samt distributör av globalt starka varumärken.

Har genom förvärv stärkt marknadsposition och produktsortiment betydligt sedan 2009.

 Nordisk närvaro med 50 anställda.

Ägs av Addtech.

Våra ägare

Långsiktig industriell ägare borgar för fokus och stabilitet


addtech-logo-blue.jpg

Industrigrupp som arbetar decentraliserat med fokus på teknikhandel och kompetens-överföring mellan affärsenheter.

Ger Rutab ett omfattande nätverk av kompetens inom produktion och försäljning i Europa.

Cirka 19 mdr SEK i omsättning.

150 fristående bolag, ofta med unika marknadspositioner inom selektiva nischer.

3500 medarbetare.

Försäljning i cirka 20 länder.

Börsnoterat – familjekontrollerat.

Produktion och Produktutveckling

Kontinuerlig produktutveckling i samarbete med våra kunder

Produktionen i Nässjö består bland annat av vår helautomatiserade tillverkning av:

gummigenomföringar
kopplingsdosor
apparatdosor med tillbehör

Produktionen i Grebbestad tillverkar:

graverade skyltar
printade skyltar
dekaler
kabelmärkning
rostfri kabelmärkning
partmärkning/ledarmärkning

Vi har dessutom outsourcad produktion av flertalet produkter inom eltekniskt materiel via ett antal strategiska partners.

Produktutveckling

Samarbete med strategiska partners i och utanför Sverige för utveckling, verktygsframtagande etc.
Utvecklar produkter och komponenter tillsammans med våra kunder.
Referensfall inom järnväg, armaturtillverkning och generell elinstallation.