Visselblåsarfunktion

Rutab strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik.

Vi erbjuder därför en visselblåsartjänst som kan användas av envar för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och uppförandekod. För att garantera anonymitet för den som blåser i visslan använder vi en extern partner, Whistle B

Följ länken nedan för att komma till vår externa visselblåsarfunktion:
https://report.whistleb.com/sv/addtech