Kvalitet och Miljö

RUTAB är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001

Kvalitetscertifieringen är en del av RUTABs löpande utvecklingsarbete och en central del i att tillfredsställa de krav som ställs på företaget av marknaden, kunder, leverantörer och lagstiftande organ. 

RUTAB är även miljöcertifierat vilket påvisar företagets engagemang i frågor om miljö. 
Företaget arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar. 
Detta säkerställs genom upprättande av miljömål och handlingsplaner samt att uppfylla gällande miljölagstiftning.