Om inget annat avtalats gäller IML 2009 för avrop på samtliga mellan parterna träffade avtal om köp. Aktuell version av IML 2009 återfinns på denna sida. Se länkar.