2020-06-16

Brandskyddsplattor

RUTAB´s GRAFT Brandskyddsplatta är en storleksanpassad självhäftande svällande platta, framtagen för att återställa brandmotståndet i lättväggskonstruktioner när dessa bryts av infällda dosor. Den kan användas på en eller bägge sidor om väggar som försetts med håltagningar för väggdosor. Brandskyddsplattan reagerar omedelbart vid hetta som uppstår vid brand och expanderar automatiskt för att fylla dosan och därmed förhindra spridning av brand och rök.

1426178_3.jpg

Se vårt sortiment av brandskyddsplattor