2020-03-25

COVID-19

Vi fortsätter att noga följa utvecklingen av COVID-19.  De flesta av våra leverantörer har sin produktion i full drift.

Införda gränskontroller påverkar transporttiden något men har ingen påverkan på vår leveransprecision.

Ovanstående information är baserad på den vetskap vi har i dagsläget. Om situationen förändras kommer vi att gå ut med uppdaterad information.