Dosor

Vi har ett brett sortiment av dosor med ett varierat användningsområde. I sortimentet ingår allt ifrån
infällda dosor till utanpåliggande samt produkter för att göra snabba och kostnadseffektiva lösningar.

Till våra infällda dosor finns det även produkter för brandskydd.