DAF - Design-A-Flange

Med Design-A-Flange introducerar vi ett helt nytt flänskoncept med en flexibilitet som inte går att jämföra med andra produkter på marknaden. Man kan enkelt byta insatserna i flänsarna beroende på applikation och behov.

Marknadens mest flexibla fläns!