Släpkedjekabel

Flexibla kablar för användning i robotar, kabelsläpkedjor och maskiner i rörelse.