Kontaktdon - Cirkulära

Cirkulära kontaktdon med bayonettfattning  och crimpstift speciellt för tåg och tung industri.
Enligt standard MIL-DTL-5015.
IP65 / IP67 / IP68 enligt IEC EN60529.
IP69K enligt DIN40050.