Skyddsslang hygienisk

Slang för applikationer med höga hygieniska krav.
Uppfyller FDA:s CFR 21/ EU (upp till 65°C)
Flexibel, lätt att rengöra och har hög motståndskraft mot rengöringsmedel och har tilldelats ECOLAB certifikat. 
Slangen ger i kommbination med våra hygeniska förskruvningar, en flexibel
"end-to-end" lösning för livsmedel, läkemedels- och kemisk industri