Närvarodetektorer, Rörelsedetektorer & Ljusreläer

Hos Rutab finns marknadens bredaste sortiment av rörelse- och närvarodetektorer

Här finns allt från standard rörelsevakter till avancerade närvarodetektorer som kan hantera de flesta behov när det gäller konstantljusreglering och ventilationsstyrning.
Personalen på Rutab har mer än 20 års erfarenhet av belysningsstyrning med närvarodetektorer och var pionjärer på området. Genom åren har vi varit involverade i tusentals olika projekt vilket ger oss en bred erfarenhet och en väldigt bra bas att står på när det gäller att utveckla produkter som marknaden efterfrågar.