S/FTP Cat5e-PH 120

Brandresistent skärmad datakabel

Brandresistent skärmad datakabel Cat5e. För installation där där höga krav på brandsäkerhet ställs. I händelse av brand bibehåller kabeln sin elektriska funktion i minst 120 minuter (PH120). Vid brand avger kabeln inga korrosiva gaser och ger ringa rökutveckling. Lämpar sig för fast installation i byggnader. Kan även förläggas utomhus om kabeln skyddas mot direkt solljus.

Ledaruppbyggnad:
Entrådig (AWG22/1)
Ledarisolering:
Silikon
Ledarfärg/Ledarmärkning:
Färgmärkta
Skyddsledare:
-
Bandage:
Flamhämmande väv
Skärm:
Aluminiumfolie+förtent biledare och fläta av förtent koppar
Yttermantel:
Halogenfri specialblandning
Färg på yttermantel:
Röd
Böjradie fast förläggning:
8 x kabeldiametern
Max temperatur fast förläggning:
+70°C
Lägsta förläggningstemperatur:
0°C
Impedans:
100 Ohm vid 1-100 Hz
Halogenfri enligt:
IEC 60754
Brandresistent:
IEC 60331-21, EN 50200(PH120)