Brandresistent kabel

Det ställs idag höga krav på brandskydd i många byggnader som t.ex. på sjukhus, flygplatser tunnelbanor, kontor och skolor. När någon olycka har skett och man ser vilka konsekvenser det medför, inser man också nödvändigheten och behovet av att så långt som möjligt minska risken för skador på människor och egendom. Kablar som skall användas i utsatta miljöer skall vara halogenfria för att inte avge farlig rök och gaser. De brandresistenta skall förhindra eldens spridningsvägar och bibehålla den
elektriska funktionen i kablarna så att viktiga funktioner som brandlarmssystem, hissar, nödljus och rökgasfläktar kan fungera tills alla människor har hunnit sätta sig i säkerhet. Rutab erbjuder ett brett sortiment av halogenfria brandresistenta kablar.

Ladda ner vår broschyr på Brandresistent Kabel här >> Framsida broschyr brandresistent 2018.jpg